Spočítejte si cenu Vaší izolace

 • Plocha v m²:
  Telefon:
  Email:
  PSČ:
 • Tloušťka v cm:
  Předmět dodávky:
  Jméno a příjmení:
  Číslo kupónu:

Faktory, které ovlivňují výpočet ceny:

zvolená tloušťka nástřiku

požadovaný tepelný odpor

druh podkladového stavebního materiálu, na který se izolace nanáší

sklon podkladu např. šikmý, kolmý,

podlaha, potrubí atd. (faktor má vliv na množství odpadu při aplikaci)

počasí a povětrnostní podmínky (faktor má vliv na množství odpadu při aplikaci).

KONTAKTUJTE NÁS

mail icon

info@penovaizolacni.cz

call icon

+420 722 940 664